ngelmu | Mas Wahyu Didik

Tag: ngelmu

Falsafah Jawa Tentang Belajar atau Ngelmu

| April 17, 2016 | 0 Comments
Falsafah Jawa Tentang Belajar atau Ngelmu

Cuplikan Serat Wedatama, karya Sri Mangkunegara IV. pupuh 42-44 tentang menuntut ilmu atau belajar Basa ngelmu Mupakate lan panemune Pasahe lan tapa Yen satriya tanah Jawi Kuna kuna kang ginilut tripakara Lila lamun kelangan nora gegetun Trima yen ketaman Sakserik sameng dumadi Tri legawa nalangsa srah ing Bathara Bathara gung Inguger graning jajantung Jenek Hyang […]

Continue Reading